Biến Tần Yaskawa A1000 Series

Biến tần Yaskawa A1000 Series, dòng biến tần đa chứng phù hợp với hầu hết các ứng dụng trong sản xuất cơ bản và nâng cao

49369

CIMR-AT4A0005FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 1.5/2.2 kW

Model: CIMR-AT4A0005FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 1.5/2.2 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1514

CIMR-AT4A0007FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 2.2/3.0 kW

Model: CIMR-AT4A0007FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 2.2/3.0 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1421

CIMR-AT4A0011FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 3.7/5.5 kW

Model: CIMR-AT4A0011FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 3.7/5.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1188

CIMR-AT4A0018FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 5.5/7.5 kW

Model: CIMR-AT4A0018FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 5.5/7.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1200

CIMR-AT4A0023FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 7.5/11 kW

Model: CIMR-AT4A0023FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 7.5/11 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1189

CIMR-AT4A0031FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 11/15 kW

Model: CIMR-AT4A0031FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 11/15 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1502

CIMR-AT4A0038FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 11/18.5 kW

CIMR-AT4A0038FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 11/18.5 kW

Model: CIMR-AT4A0038FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 15/18.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1384

CIMR-AT4A0044FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 18.5/22 kW

CIMR-AT4A0044FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 18.5/22 kW

Model: CIMR-AT4A0044FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 18.5/22 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1165

CIMR-AT4A0058AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 22/30 kW

CIMR-AT4A0058AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 22/30 kW

Model: CIMR-AT4A0058AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 22/30 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1166

CIMR-AT4A0072AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 30/37 kW

CIMR-AT4A0072AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 30/37 kW

Model: CIMR-AT4A0072AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 30/37 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1394

CIMR-AT4A0088AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 37/45kW

CIMR-AT4A0088AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 37/45kW

Model: CIMR-AT4A0088AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 37/45 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1379

CIMR-AT4A0103AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 45/55 kW

CIMR-AT4A0103AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 45/55 kW

Model: CIMR-AT4A0103AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 45/55 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1177

CIMR-AT4A0139AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 55/75 kW

CIMR-AT4A0139AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 55/75 kW

Model: CIMR-AT4A0139AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 55/75kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1182

CIMR-AT4A0165AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 75/90 kW

Model: CIMR-AT4A0165AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 75/90 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1192