Biến Tần Yaskawa GA700 Series

Biến tần Yaskawa GA700 Series, dòng biến tần đa chứng phù hợp với hầu hết các ứng dụng trong sản xuất cơ bản và nâng cao

55316

CIPR-GA70T4005ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 1.5/2.2 kW

CIPR-GA70T4005ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 1.5/2.2 kW

Model: CIPR-GA70T4005ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 1.5/2.2 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1017

CIPR-GA70T4007ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 2.2/3.7 kW

CIPR-GA70T4007ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 2.2/3.7 kW

Model: CIPR-GA70T4007ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 2.2/3.7 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1021

CIPR-GA70T4012ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 3.7/5.5 kW

CIPR-GA70T4012ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 3.7/5.5 kW

Model: CIPR-GA70T4012ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 3.7/5.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1121

CIPR-GA70T4018ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 5.5/7.5 kW

CIPR-GA70T4018ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 5.5/7.5 kW

Model: CIPR-GA70T4018ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 5.5/7.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1121

CIPR-GA70T4023ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 7.5/11 kW

CIPR-GA70T4023ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 7.5/11 kW

Model: CIPR-GA70T4023ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 7.5/11 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1094

CIPR-GA70T4031ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 11/15 kW

CIPR-GA70T4031ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 11/15 kW

Model: CIPR-GA70T4031ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 11/15 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1144

CIPR-GA70T4038ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 15/18.5 kW

CIPR-GA70T4038ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 15/18.5 kW

Model: CIPR-GA70T4038ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 15/18.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

797

CIPR-GA70T4044ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 18.5/22 kW

CIPR-GA70T4044ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 18.5/22 kW

Model: CIPR-GA70T4044ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 18.5/22 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1007

CIPR-GA70T4060ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 22/30 kW

CIPR-GA70T4060ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 22/30 kW

Model: CIPR-GA70T4060ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 22/30 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1006

CIPR-GA70T4075ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 30/37 kW

CIPR-GA70T4075ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 30/37 kW

Model: CIPR-GA70T4075ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 30/37 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

846

CIPR-GA70T4089ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 37/45 kW

CIPR-GA70T4089ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 37/45 kW

Model: CIPR-GA70T4089ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 37/45 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

789

CIPR-GA70T4103ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 45/55 kW

CIPR-GA70T4103ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 45/55 kW

Model: CIPR-GA70T4103ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 45/55 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

846

CIPR-GA70T4140ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 55/75 kW

CIPR-GA70T4140ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 55/75 kW

Model: CIPR-GA70T4140ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 55/75 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

841

CIPR-GA70T4168ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 75/90 kW

CIPR-GA70T4168ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 75/90 kW

Model: CIPR-GA70T4168ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 75/90 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1053