Trang chủ / servo

ctrlX DRIVER

Từ một trục đơn giản hơn với đặc tả giá trị lệnh đến một hệ thống chuyển động tích hợp trục
Khả năng mở rộng của ổ đĩa servo ctrlX DRIVE từ 6 đến 375 Apeak và động cơ servo ctrlX DRIVE từ 3,7 đến 692 Nmpeak
Thiết kế tiết kiệm không gian: Thích hợp cho tủ điều khiển 300 mm, chiều rộng mỗi trục 25 mm, động cơ nhỏ gọn hơn 30%
Cắm & Chạy: ổ đĩa servo ctrlX DRIVE và động cơ servo ctrlX DRIVE với công nghệ cáp đơn
Thích ứng lý tưởng với các yêu cầu của máy nhờ phạm vi động cơ rộng: quay, tuyến tính, bộ hoặc vỏ

6683