Biến Tần Yaskawa E1000 Series

Biến tần Yaskawa E1000 Series, dòng biến tần đa chứng phù hợp với hầu hết các ứng dụng trong sản xuất cơ bản và nâng cao

55212

CIMR-ET4A0009FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 3.7 kW

CIMR-ET4A0009FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 3.7 kW

Model: CIMR-ET4A0009FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 3.7 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

994

CIMR-ET4A0011FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 5.5 kW

CIMR-ET4A0011FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 5.5 kW

Model: CIMR-ET4A0011FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 5.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1203

CIMR-ET4A0018FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 7.5 kW

CIMR-ET4A0018FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 7.5 kW

Model: CIMR-ET4A0018FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 7.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

973

CIMR-ET4A0023FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 11 kW

CIMR-ET4A0023FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 11 kW

Model: CIMR-ET4A0023FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 11 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

985

CIMR-ET4A0031FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 15 kW

CIMR-ET4A0031FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 15 kW

Model: CIMR-ET4A0031FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 15 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

976

CIMR-ET4A0038FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 18.5 kW

CIMR-ET4A0038FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 18.5 kW

Model: CIMR-ET4A0038FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 18.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

987

CIMR-ET4A0044FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 22 kW

CIMR-ET4A0044FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 22 kW

Model: CIMR-ET4A0044FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 22 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

983

CIMR-ET4A0058AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 30 kW

CIMR-ET4A0058AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 30 kW

Model: CIMR-ET4A0058AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 30 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1032

CIMR-ET4A0072AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 37 kW

CIMR-ET4A0072AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 37 kW

Model: CIMR-ET4A0072AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 37 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1004

CIMR-ET4A0088AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 45 kW

CIMR-ET4A0088AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 45 kW

Model: CIMR-ET4A0088AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 45 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

991

CIMR-ET4A0103AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 55 kW

CIMR-ET4A0103AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 55 kW

Model: CIMR-ET4A0103AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 55 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

975

CIMR-ET4A0139AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 75 kW

CIMR-ET4A0139AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 75 kW

Model: CIMR-ET4A0139AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 75 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

997

CIMR-ET4A0165AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 90 kW

CIMR-ET4A0165AAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 90 kW

Model: CIMR-ET4A0165AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 90 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1013