Card Options PG Series

Đối với một số ứng dụng bắt buộc phải có thêm Options Card mới có thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

49139