Biến Tần Yaskawa V1000 Series

Biến tần Yaskawa V1000 Series, dòng biến tần đa chứng phù hợp với hầu hết các ứng dụng trong sản xuất cơ bản và nâng cao

55106

CIMR-VT4A0004BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 1.1/1.5 kW

Biến tần YASKAWA V1000 CIMR-VT4A0004BAA

Model: CIMR-VT4A0004BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 1.1kW/1.5kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

 

1040

CIMR-VT4A0005BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 1.5/2.2 kW

CIMR-VT4A0005BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 1.5/2.2 kW

Model: CIMR-VT4A0005BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 1.5kW, 2.2kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1242

CIMR-VT4A0007BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 2.2/3.0 kW

CIMR-VT4A0007BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 2.2/3.0 kW

Model: CIMR-VT4A0007BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 2.2/3.0 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1207

CIMR-VT4A0011BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 3.7/5.5 kW

CIMR-VT4A0011BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 3.7/5.5 kW

Model: CIMR-VT4A0011BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 3.7/5.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1223

CIMR-VT4A0018FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 5.5/7.5 kW

CIMR-VT4A0018FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 5.5/7.5 kW

Model: CIMR-VT4A0018FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 5.5/7.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1046

CIMR-VT4A0023FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 7.5/11 kW

CIMR-VT4A0023FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 7.5/11 kW

Model: CIMR-VT4A0023FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 7.5/11 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

988

CIMR-VT4A0031FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 11.0/15.0 kW

CIMR-VT4A0031FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 11.0/15.0 kW

Model: CIMR-VT4A0031FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 11.0/15.0 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1002

CIMR-VT4A0038FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 15/18.5 kW

CIMR-VT4A0038FAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 15/18.5 kW

Model: CIMR-VT4A0038FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 15/18.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1024