GIẢM GIÁ LỚN đến 10% biến tần yaskawa, BOSCH REXROTH

Đợt sale LỚN NHẤT trong năm, biến tần YASKAWA và BOSCH REXROTH giảm giá sâu đến 10%

– V1000 series, GA700 series, A1000 series, E1000 series

– VFC3610 series, VFC5610 series

– Thời gian: Từ 1/12/2023 đến 31/1/2024

Cơ hội 1-0-2 để mua biến tần giá tốt nhất

Liên hệ ngay chúng tôi!

GỌI NGAY

BIẾN TẦN YASKAWA

CIMR-AT4A0005FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 1.5/2.2 kW

Model: CIMR-AT4A0005FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 1.5/2.2 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1517

CIMR-AT4A0007FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 2.2/3.0 kW

Model: CIMR-AT4A0007FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 2.2/3.0 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1423

CIMR-AT4A0038FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 11/18.5 kW

CIMR-AT4A0038FAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 11/18.5 kW

Model: CIMR-AT4A0038FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 15/18.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1386

CIMR-AT4A0072AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 30/37 kW

CIMR-AT4A0072AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 30/37 kW

Model: CIMR-AT4A0072AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 30/37 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1396

CIMR-AT4A0088AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 37/45kW

CIMR-AT4A0088AAA | Biến tần Yaskawa A1000 series | 3 pha 400V | 37/45kW

Model: CIMR-AT4A0088AAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 37/45 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1381

CIMR-ET4A0011FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 5.5 kW

CIMR-ET4A0011FAA | Biến tần Yaskawa E1000 series | 3 pha 400VAC | 5.5 kW

Model: CIMR-ET4A0011FAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 5.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1207

CIMR-VT2A0004BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 220V | 0.55/0.75 kW

Model: CIMR-VT2A0004BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 0.55kW, 0.75kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 220V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1983

CIMR-VT4A0005BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 1.5/2.2 kW

CIMR-VT4A0005BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 1.5/2.2 kW

Model: CIMR-VT4A0005BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 1.5kW, 2.2kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1244

CIMR-VT4A0007BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 2.2/3.0 kW

CIMR-VT4A0007BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 2.2/3.0 kW

Model: CIMR-VT4A0007BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 2.2/3.0 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1209

CIMR-VT4A0011BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 3.7/5.5 kW

CIMR-VT4A0011BAA | Biến tần Yaskawa V1000 series | 3 pha 400VAC | 3.7/5.5 kW

Model: CIMR-VT4A0011BAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 3.7/5.5 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1225

CIPR-GA70T4044ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 18.5/22 kW

CIPR-GA70T4044ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 18.5/22 kW

Model: CIPR-GA70T4044ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 18.5/22 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1009

CIPR-GA70T4060ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 22/30 kW

CIPR-GA70T4060ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 22/30 kW

Model: CIPR-GA70T4060ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 22/30 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1008

CIPR-GA70T4168ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 75/90 kW

CIPR-GA70T4168ABAA| Biến tần Yaskawa GA700 series | 3 pha 400V | 75/90 kW

Model: CIPR-GA70T4168ABAA
Hãng sản xuất: Yaskawa
Công suất: 75/90 kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 400V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

1055

BIẾN TẦN BOSCH REXROTH

VFC3610 Xem thêm

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 400V | 22/30 kW | VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 22/30 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 45/60,8 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2771

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 400V | 18.5/22 kW | VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 18,5/22 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 39,2/45 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2761

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 400V | 15/18.5 kW | VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 15/18,5 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 32,4/39,2 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2745

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 11/15 kW | VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 11/15 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 24,3/32,4 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2742

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 5.5/7.5 kW | VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 7,5/11 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 16,8/24,3 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2756

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 5.5 kw | VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 5,5/7,5 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 12,7/16,8 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2711

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 4 kw | VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 4.0kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 9,7A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2718

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 3kw | VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 3.0kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 7,4A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2695

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 2.2kw | VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 2.2kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 5,6A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2782

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 1.5kw | VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 1.5kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 4,0A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2659

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 0.75kw | VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.75kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 2,3A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2597

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 3 pha 380VAC | 0.4kw | VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.4kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 1,3A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2834

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 1 pha 200VAC | 2.2kw | VFC3610-2k20-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 2.2kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 10,1A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2803

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 1 pha 200VAC | 1.5kw | VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 1.5kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 7,3A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2658

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 1 pha 200VAC | 0.4kw | VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.4kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 2,4A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2606

Biến tần Bosch Rexroth VFC 3610 | 1 pha 200VAC | 0.75kw | VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.75kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 4,1A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2571

VFC 5610 Xem thêm

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 22/30 kW | VFC5610-22K0-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 22/30 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 45/60,8 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

3016

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 18.5/22 kW | VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 18,5/22 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 39,2/45 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2924

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 15/18.5 kW | VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 15/18,5 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 32,4/39,2 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2889

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 11/15 kW | VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 11/15 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 24,3/32,4 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2920

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 7.5/11 kW | VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức (tải nặng/tải thường): 7,5/11 kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức (tải nặng/tải thường): 16,8/24,3 A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2905

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 1.5 kW | VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 1.5kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 4,0A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2890

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 0.75 kW | VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.75kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 2,3A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2894

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 3 pha 400V | 0.4 kW | VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.4kW
Điện áp đầu vào định mức: 3 Pha 400VAC
Điện áp đầu ra: 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 1,3A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2907

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 1 pha 200V | 2.2kW | VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 2.2kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 10,1A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2757

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 1 pha 200V | 1.5kW | VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 1.5kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 7,3A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2743

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 1 pha 200V | 0.75kW | VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.75kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 4,1A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2738

Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610 | 1 pha 200V | 0.4 kW | VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P

Biến tần Bosch Rexroth

Model: VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN
Hãng sản xuất: Rexroth, xuất xứ: Trung Quốc
Công suất định mức: 0.4kW
Điện áp đầu vào định mức: 1 pha 200VAC
Điện áp đầu ra: 3 pha, 0 – Điện áp đầu vào
Dòng điện đầu ra định mức: 2,4A
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

2739

Latest News

0934 666 822